Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok)

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských a psačích košov

– triedenie separovaného zberu  ( hala)

– orezy stromov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

–  čistenie mesta pešia zóna

– zber a vývoz vianočných stromčekov