Výkaz činností za 17. októbra 2021

– odhŕňanie snehu. solenie a zimná údržba ulíc mesta