Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok)

– vývoz septikov

– zimná údržba, strojová aj ručná ( cesty, chodníky, zastávky)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– triedenie separovaného zberu plasty ( hala )

– oprava verejného osvetlenia