Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (okruh na štvrtok)

– vývoz separovaného zberu ( sklo, stojiská)

– vývoz septikov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu plasty ( hala)

– čistenie mesta pešia zóna

– vývoz komunálneho odpadu nedostupné lokality

– oprava verejného osvetlenia