Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu  dve vozidlá

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( plasty, hala)

– sanácia bývalého amfiteátra

– čistenie cintorínov ( vývoz náletových haluzovín, orezy kríkov)

– rozvoz obedov pre dôchodcov