Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (okruh na štvrtok)

– vývoz septikov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– vývoz komunálneho odpadu (nedostupné lokality)

– čistenie mesta

– triedenie separovaného zberu ( hala)

– oprava verejného osvetlenia