Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok)

– vývoz separovaného zberu ( stojiská)

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských a psačích košov

– orezy stromov

– sanácia amfiteátru Borník

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– triedenie separovaného zberu ( hala)

– čistenie mesta pešia zóna