Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok)

– vývoz separovaného zberu ( stojiská)

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( plasty, hala)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie a vývoz mestských košov

– čistenie dažďových kanálov a vpustí (Malacká)

– čistenie mesta ( zastávky, pešia zóna, chodníky)

– oprava verejného osvetlenia ( Hlavná, Záhradná, Železničná, Devínska cesta)

 

–