Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( utorkový okruh)

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( plasty, hala)

– čistenie mesta, náletové papiere pešia zóna

– čistenie dažďových vpustí a kanálov ( Malacká)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– oprava verejného osvetlenia ( Mariánská, Nová )

– sanácia budovy amfiteátra Borník