Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská, sklo)

– vývoz komunálneho odpadu nedostupné lokality

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– zimná údržba mesta, solenie ( chodníky, zastávky, komunikácie)