Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok)

– vývoz separovaného zberu ( stojiská)

– veľkoobjemové kontajnery – vývoz odpadu zo zberného dvora

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty)

– rušenie starých pomníkov cintorín Mást

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– čitenie mesta pešia zóna

– opravy a údržba majetku mesta