Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (okruh na piatok)

– čistenie a vývoz mestskýcj a psačích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala , plasty)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie, vývoz haluzovín cintorín Mást, starý cintorín

– čistenie mesta pešia zóna

– opravy a údržba mestského majetku