Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok)

– vývoz separovaného zberu ( stojiská) pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských a psačích košov

– čistenie mesta, pešia zóna

– čistenie dažďových vpustí, kanálov ( Hlavná, Hviezdoslavova, Nám. SNP)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty)

– údržba, opravy a rekonštrucia mestského majetku