Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu)

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  II obvod

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty)

– zimná údržba mesta, komunikácie, chodníky, zastávky

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– opravy a údržba majetku mesta