Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu  (okruh na piatok)

– vývoz separovaného zberu stojiská

– zimná údržba mesta ( solenie, chodníky, zastávky)

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty)

– pristavenie veľkoobjemových kontajnerov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie a vývoz mestských a psačích košov

– čistenie kanálov a dažďových vpustí ( Rímska ul.)