Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských a psačích košov

– orezy a vývoz haluzovín Nová ul.

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– zimná údržba mesta ( chodníky, zastávky)

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty)