Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, okruh na utorok ( dve vozidlá)

– orez a vývoz haluzovín

– čistenie kanálov a dažďových vpustí ( Mierová, Dlhá)

– triedenie separovaného zberu ( plasty, hala)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta, pešia zóna