Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu)

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  ( IV obvod )

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– orezy stromov a kríkov ( Lesná ul. )

– práce na úpravách povrchu Štúrovej ulice

– čistenie mesta, pešia zóna