Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– likvidácia čiernych skládok, stojiská

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie kanálov a dažďových vpustí ( Rímska, Nám. SNP )

– rozvoz obedov pre dôchodcov