Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  II. obvod

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie mesta, pešia zóna, náletové papiere

– čistenie kanálov a dažďových vpustí ( ul. F. Kostku )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– likvidácia čiernych skládok