Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh piatok )

– vývoz separovaného odpadu (stojiská)

– vývoz mestských košov

– vývoz a pristavenie veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie mesta

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– likvidácia a vývoz divokých skládok ( Devínska cesta )

– rozvoz obedov pre dôchodcov