Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu , okruh na utorok ( dve vozidlá )

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– orezy stromov a kríkov, vývoz haluzovín

– čistenie mesta, pešia zóna

– prípravy mestských kvetináčov na jarnú výsadbu kvetín

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– práce na zbernom dvore