Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  III. obvod

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– osádzanie nových psích košov

– čistenie mesta

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– rozvoz obedov pre dôchodcov