Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– orezy stromov a kríkov, vývoz (Kalvárska, Pivovarský park)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– príprava na opravy výtlkov  na mestských komunikáciách

– čistenie mesta, pešia zóna