Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– orezy stromov a kríkov ( Nám. SNP )

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie ulíc po zimnej údržbe ( Karpatská, Slnečná )

– rozvoz obedov pre dôchodcov 

– čistenie mesta ( pešia zóna )