Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok

– vývoz komunálneho odpadu ( nedostupné oblasti )

– triedenie separovaného zberu ( plasty, hala )

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– čistenie ulíc mesta po zimnej údržbe

– oprava verejného osvetlenia ( Hroznová, Žabáreň, Marcheggská, Dev. cesta)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– práce na zbernom dvore

– vývoz septikov

– vývoz bio odpadu po orezoch