Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie a vývoz mestských košov

– príprava na opravu výtlkov mestkých komunikácií

– oprava ulice Lesná

– čistenie mesta

– práce na zbernom dvore