Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  II obvod

– oprava ul. Lesná

– oprava  výtlkov na mestských komunikáciách

– začíname s kosením zelených plôch  ( Hviezdoslavova, Bottova ) 

– čistenie mesta pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty)