Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– kosenie zelených plôch ( Mariánska, Železničná )

– čistenie mesta, pešia zóna

– rozvoz obedov predôchodcov

– oprava výtlkov na mestských komunikáciách

– triedenie separovaného zberu ( plasty, hala )

– dokončovacie práce na oprave ulice Lesná