Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– kosenie zelených plôch mesta ( ručné, strojové) , hrabanie, vývoz ( Nám. SNP)

– oprava výtlkov na komunikáciách mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna