Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz komunálneho odpadu nedostupné oblasti

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta, pešia zóna

– hrabanie a vývoz zelene