Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz zelene

– oprava výtlkov na mestských komunikáciách ( Dlhá ul. )

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– osádzanie nových mestských košov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie a vývoz mestských košov