Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok)

– vývoz separovaného zberu ( plasty, stojiská )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemovýck kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty)

– strojové, ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz zelene

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– oprava výtlkov na mestských komunikáciách

– rozvoz obedov pre dôchodcov