Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských košov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– strojové kosenie zelených plôch mesta, hrabanie vývoz zelene ( Budovateľská ul. )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– oprava výtlkov na komunikáciách mesta ( zalievanie )