Výkaz činností za 20. októbra 2021

–  vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov I. obvod

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz septikov

– vývoz a pristavenie veľkoobjemových kontajnerov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna