Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– strojové aj ručné kosenie zelených plôch mesta, vývoz ( Kukučínova, Budovateľská )

– rozvoz obedov pre dôchodov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov