Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (okruh na piatok)

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– triedenie separovaného zberu plasty, hala

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta