Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie mesta pešia zóna

– strojové a ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– rozvoz obedov pre dôchodcov