Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská, sklo )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– ručné, strojové kosenie, hrabanie, vývoz ( zelené plochy mesta )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– polievanie kvetov v meste

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta, pešia zóna