Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských košov, upratovanie Zámocký park

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– kosenie zelených plôch mesta, ručné- Nový cintorín, strojové- Nová ul., vývoz

– rozvoz obedov pre dôchodcov