Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– strojové, ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz

– čistenie a vývoz mestských košov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie kánálových vpustí

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta pešia zóna