Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  I. obvod

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– strojové kosenie zelených plôch mesta

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz bio odpadu

– čistenie dažďových vpustí a kanálov

– čistenie mesta pešia zóna, polievanie kvetinovej výzdoby

– rozvoz obedov pre dôchodcov

 

–