Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( plasty, hala )

– strojové aj ručné kosenie zelených plôch mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta pešia zóna

– čistenie dažďových vpustí a kanálov