Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– strojové a ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta, pešia zóna