Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov IV obvod

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– orezy živých plotov

– čistenie krajníc ( Hlavná, Hviezdoslavova )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta pešia zóna

– oprava kaverny ( prepadnutej vozovky ) Družstevná ul.