Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– čistenie cyklotrasy

– čistenie krajníc ( Hviezdoslavova )

– vývoz septikov

– obnovenie kvetinovej výzdoby mesta ( vysádzanie nových kvetov )

– ručné kosenie zelených plôch mesta

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– oprava, dokončenie kaverny (prepad vozovky ) Družstevná ul.