Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie

– čistenie mesta pešia zóna

– čistenie zberného dvora

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )