Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– ručné kosenie zelených plôch mesta ( cyklotrasa )

– triedenie separovaného zberu ( plasty, hala )

– ošetrenie kvetinovej výzdoby mesta

– čistenie krajníc ( Hlavná )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta, pešia zóna