Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( oékruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  II.obvod

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( plasty, hala)

– ošetrnie kvetinovej výzdoby mesta

– čistenie krajníc ( Zdravotnícka, Železničná )

– ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz

– oprava mestského majetku ( mostík malý park )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta, pešia zóna