Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– strojové kosenie zelených plôch mesta ( Nová ul.)

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz ( Nový cintorín )

– rozvoz obedov pre dôchodcov